Stichting Vianen Helpt Bij Schulden
handelend onder de naam
SchuldHulpMaatje Vianen Ut


Rots in de branding voor medemens in nood

Werving en selectie van Cliënten

De Stichting SHM Vianen werkt nauw samen met:

 • Het Sociaal Team van de Gemeente Vianen. Bereikbaar: Telefonisch: 0347 369911 elke werkdag van 09.00 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.00 uur. Per E-mail: sociaalteam@vianen.nl

 • De gemeente Vianen en in het bijzonder met Werk en Inkomen Lekstroom (WIL = samenwerkingsverband van de Lekstroomgemeenten op gebied van Werk en Inkomen), gevestigd Stadsplein 1b, 3431 LZ Nieuwegein, 
  tel. 030-7022300, e-mail.
  info@wil-lekstroom.nl 

 • Rivas Zorggroep, afdeling Maatschappelijk Werk, locatie Vianen
  Hof van Batenstein 6, 4131 HA  Vianen
  tel. 0900-8440 (Rivas Zorglijn)

 • Lekstede Wonen,
  Hogelandseweg 44, 4132 CW Vianen,
  tel. 0347-372020
  E-mail: 
  info@lekstedewonen.nl

 • Wijkwinkel De Hagen,
  Grote Geusplein 1 Vianen, (gebouw "De Prenter")
  tel. 0347-344365, E-mail.
  m.eiflaar@welzijnvianen.nl

Aanmelden van nieuwe cliënten

Het aanmelden van nieuwe cliënten vindt plaats in nauwe samenwerking met bovengenoemde instanties. Maar ook zonder tussenkomst van voornoemde instellingen kan elke hulpvrager zich aanmelden voor hulp.

Uw aanvraag voor hulp kunt u via de email indienen onder administratie@shmvianen.nl ofwel telefonisch onder nummer 06-28193674. René Nagtegaal zal u dan te woord staan.

Vervolgens wordt aan de hand van een intakegesprek met een van de coördinatoren getoetst of de cliënt aan een aantal criteria voldoet en voor hulpverlening in aanmerking komt. De verleende hulp wordt kosteloos verstrekt.

De selectiecriteria voor de cliënt

 • heeft behoefte aan praktische en sociale ondersteuning
 • is gemotiveerd om in samenwerking met een maatje een haalbare doelstelling na te streven;
 • heeft een niet al te grote of complexe hulpvraag of wordt ondersteund door professionele hulpverlening;
 • is in staat om gemaakte afspraken na te komen en bereid hiervoor minimaal 1 dagdeel per week tijd vrij te maken.
 • Contra-indicaties zijn het ontbreken van de hulpvraag, gebrek aan motivatie bij de cliënt, een te complexe hulpvraag in combinatie met de afwezigheid van andere hulpverlening (te denken valt bijvoorbeeld aan verslavingsproblematiek en ernstige psychosociale problematiek) en illegaliteit. In de laatste gevallen worden andere wegen bewandeld om de cliënt naar de professionele hulpverlening te begeleiden. Te denken valt aan samenwerking met RIVAS en mogelijk de Gemeente. o:p>

  Als besloten wordt om hulp te verlenen wordt er een overeenkomst tussen de Stichting Schuldhulpmaatje Vianen en hulpvrager opgemaakt.