Stichting Vianen Helpt Bij Schulden
handelend onder de naam
SchuldHulpMaatje Vianen Ut


Rots in de branding voor medemens in nood

Verantwoording

Het hele financiële jaarverslag over 2016 met een toelichting op de cijfers, kunt u hier downloaden.  

Resultatenrekening 2016

Inkomsten

Begroot

Werkelijk

Uitgaven

Begroot

Werkelijk

PCI Vianen RK

500,00

500,00

Opleidingskosten Schuldhulpmaatjes

4.000,00

3.984,86

PKN Vianen

500,00

500,00

Contributie landelijke ver.

3.250,00

3.250,00

Gemeente Vianen

6.500,00

13.500,00

Overige kosten maatjes

1.750,00

 

Skanfonds

5.000,00

5.000,00

Intervisiebijeenkomsten

 

498,50

Oranjefonds

7.500,00

5.625,00

Reiskostenvergoedingen

 

268,86

Herv. Gem. Hagestein

 

150,00

 

 

 

Donateur

 

500,00

Kosten her certificering

5.250,00

4.062,50

Vrijval reservering

1.000,00

 

Subtotaal Overige vrijwilligerskosten

14.250,00

12.064,72

 

 

 

Telefoonkosten

 

2.617,69

 

 

 

Bankkosten

 

127,65

 

 

 

Administratiekosten

 

506,16

 

 

 

Subtotaal kantoor en telefonie

2.500,00

3.251,50

 

 

 

Drukwerk; mappen hulpvragers

 

 983,27

 

 

 

Telefoontoestellen; visitekaartjes; mappen

 

991,12

 

 

 

Aanschaf laptops, service abonnement laptops

 

 3.515,24

 

 

 

 

Subtotaal overige

organisatiekosten

3.000,00

5.489,63

 

 

 

 

Overige

 

 

 

 

 

Automatisering

250,00

96,03

 

 

 

Publiciteitskosten

250,00

934,13

 

 

 

Bestuurskosten

 

681,38

 

 

 

Overige

 

99,40

 

 

 

Overige alg. Kosten

500,00

1.810,94

 

 

 

overschot/overschot

250,00

3.158,21

Totaal

21.000,00

25.775,00

Totaal

21.000,00

 25.775,00

 

Wilt u ons financieel steunen dan kunt u een bedrag doneren door hier te klikken en te kiezen voor Vianen als locatie. Hartelijk dank.