Stichting Vianen Helpt Bij Schulden
handelend onder de naam
SchuldHulpMaatje Vianen Ut


Rots in de branding voor medemens in nood

Nieuws

Onderstaand een citaat uit het jaarverslag over 2016 (Hier kunt u het volledige jaarverslag downloaden

 7.   Besparing voor de gemeenschap door inzet SchuldHulpMaatje

       7. 1.            Effectenrapportage

 In 2016 heeft een onderzoek plaatsgevonden om de effecten te meten van de inzet van SchuldHulpMaatje.  Aan het onderzoek namen deel: medewerkers van het sociaal team van de gemeente Vianen; medewerkster van de wijkwinkel Vianen; coördinator van SchuldHulpMaatje Vianen; medewerkster van Wil-Lekstroom schuldsanering en twee medewerksters van het bureau Movisie die belast is met de effectenmeting en rapportage.

De gegevens van de casussen Vianen worden meegenomen in de meting van een landelijk onderzoek, dat nog niet gepubliceerd is.

Met name is gekeken naar het besparend effect voor de gemeente Vianen.

Immers als SchuldHulpMaatje Vianen er niet geweest zou zijn, dan zou meer inzet nodig zijn van personeelsleden in dienst van de Gemeente Vianen o.a. het sociaal team en medewerkers van het samenwerkingsverband Wil-Lekstroom met name medewerkers van de afdeling schuldsanering.

Voor het onderzoek zijn 5 casussen ingebracht waaraan ook de betrokkenen hebben meegewerkt. Betrokkenen hebben direct op vragen van de medewerksters van Movisie geantwoord.

 Het onderzoek geeft het volgende beeld:

Casus

Berekende kosten met inzet van SchuldHulpMaatje Vianen

Berekende kosten indien er geen SchuldHulpMaatje Vianen geweest zou zijn

Besparing voor de gemeente Vianen juist door inzet SchuldHulpMaatje Vianen

1

1.946

3.360

 

2

3.073

7.015

 

3

351

723

 

4

2.710

4.584

 

5

2.723

16.290

 

Totaal

10.803

31.972

21.169

 Bij casus vijf was sprake van het voorkomen van huisuitzetting. De kosten verband houdende met de huisuitzetting en het niet betalen van de huur zijn hierin niet meegenomen. Hoewel niet alle hulpvragen tot een goed einde leiden, kan wel gesteld worden dat de inzet van SchuldHulpMaatjes leidt tot een aanzienlijke besparing.

 

http://td42.tripolis.com/public/image_ijbzF7aNuRnbY0HFYv5RwA.gif

Er is becijferd dat er in Vianen zo’n 700 gezinnen zijn met schulden. Stichting Vianen Helpt bij Schulden helpt deze mensen door hen te koppelen aan een schuldhulpmaatje.

Dit zijn goed getrainde en gekwalificeerde vrijwilligers die ondersteunen met budgettering, planning en het geven van adviezen.