Stichting Vianen Helpt Bij Schulden
handelend onder de naam
SchuldHulpMaatje Vianen Ut


Rots in de branding voor medemens in nood

Maatjes

Het centrale motto voor een maatje is: Samen lukt ‘t ...

Taak en functieomschrijving schuldhulpmaatje

Het schuldhulpmaatje is diegene die de sociale en praktische ondersteuning biedt aan de hulpvrager. Het gaat hier om een persoonlijk contact voor minimaal 1 dagdeel per week voor zolang de hulpvraag duurt. Maatje en hulpvrager streven haalbare doelstellingen na. Daartoe krijgt de hulpvrager een persoonlijk dossier, dat in beheer is van de hulpvrager, met een erbij behorende plan en logboek. Het bevorderen van het zelfbewustzijn, zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de hulpvrager staan daarbij voorop.

Het Schuldhulpmaatje staat naast de hulpvrager en ondersteunt de professionele hulpverlening. Tot de taken van het maatje behoren:

·         in overleg met de hulpvrager vaststellen van de hulpvraag;

·         vertrouwenspersoon zijn;

·         initiëren, herstellen, bevorderen en begeleiden van het contact met professionele hulpverlener(s) en gemeentelijke instanties;

·         ondersteuning bieden bij sociale en praktische problemen en bevorderen van zelf oplossend vermogen;

·         het samen vinden en wijzen van de weg naar hulpverlenende organisaties/instanties;

·         praktische hulp bieden bij formulieren en brieven en het ordenen van de administratie.

De maatjes krijgen in hun werk ondersteuning en begeleiding van een coördinator.

Selectiecriteria maatjes

Zodra een vrijwilliger zich heeft aangemeld volgt een intakegesprek met een van de coördinatoren. Omdat de vrijwilliger met kwetsbare mensen gaat werken zijn de selectiecriteria streng. Hij of zij zal over een aantal kwaliteiten en vaardigheden moeten beschikken om op een adequate wijze steun te kunnen bieden aan de cliënt. De criteria zijn:

·         Affiniteit met de doelgroep;

·         stabiel zijn d.w.z. het eigen leven op orde; daadkrachtig en initiatief kunnen nemen;

·         integer zijn, betrouwbaar in afspraken, eerlijk en zorgvuldig;

·         communicatieve vaardigheden, goed kunnen luisteren, vragen stellen, inleven;

·         een goede balans weten te vinden tussen betrokkenheid en afstand, niet op de stoel van de professionele hulpverlening willen zitten;

·         grenzen kunnen stellen;

·         een positieve levensinstelling;

·         enige kennis van de sociale kaart; bereidheid tot het volgen van training;

·         minimaal 1 dagdeel in de week beschikbaar ook overdag; inzetbaar in de regio waar het maatjesproject actief is; minimale leeftijd 21 jaar;

·         verklaring omtrent gedrag.

Het intakegesprek zal aan de hand van een formulier worden gevoerd en beschreven. De coördinatoren beslissen samen of de aanmelder voldoet aan de criteria. Met betrokkene wordt een vrijwilligersovereenkomst gesloten waarin de afspraken worden vastgelegd waaraan een schuldhulpmaatje zich dient te houden. Alle maatjes krijgen zo nodig de beschikking over een prepaid telefoontoestel waarmee contact gelegd kan worden met de klanten alsmede een computer.

Training van de maatjes

 

    Training van de maatjes in Vianen

 

 

 

Een Schuldhulpmaatje ontvangt een intensieve verplichte training die hem/haar in staat moet stellen om de praktische en sociale ondersteuning te bieden aan de klanten. Allereerst volgt men de pre-learning module die inzicht geeft in het werk van een schuldhulpmaatje. Als het toekomstig maatje dan besluit maatje te willen worden, zal hij een driedaagse cursus gaan volgen. Deze vindt veelal plaats op een zaterdag.

De maatjes worden periodiek bijgeschoold en blijven zo op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving. Regelmatig wordt een avond georganiseerd, waar ervaringen worden uitgewisseld en om van elkaar te leren.

Aard werkzaamheden van de maatjes

De werkzaamheden die maatjes verrichten zijn:

·         Ordenen van de administratie.

·         Bijstaan in het aanvragen van Toeslagen en individuele inkomensregelingen van de Gemeente Vianen.

·         Begeleiden naar de schuldsanering waarvan de uitvoering is neergelegd bij Wil-Lekstroom te Nieuwegein.

·         Zorgen voor juiste toepassing van de beslagvrije voet.

·         Hulpvragers helpen bij alle voorkomende administratieve zaken.

Kosten gemoeid met de werkzaamheden

De maatjes verrichten de werkzaamheden kosteloos. Van de hulpvragers wordt verwacht dat zij actief meewerken in het oplossen van hun problemen.

Aanvragen van hulpverlening

Uw aanvraag voor hulp kunt u via de email indienen onder administratie@shmvianen.nl ofwel telefonisch onder nummer 06-28193674. René Nagtegaal zal u dan te woord staan.

Werving van maatjes

Momenteel zijn er weer plaatsen beschikbaar voor het opleiden van maatjes. Daarvoor kunt u contact opnemen met een van de coordinatoren of met de administratie. Ook kunt u daar nadere informatie aanvragen.

Op dit moment zijn er ruim 20 personen actief als maatje. Daarnaast zijn er drie coördinatoren actief.

Brochure SchuldhulpMaatje

De brochure in PDF formaat kunt u downloaden door op de volgende verwijzing te klikken: Brochure schuldhulpmaatjes