Stichting Vianen Helpt Bij Schulden
handelend onder de naam
SchuldHulpMaatje Vianen Ut


Rots in de branding voor medemens in nood

Doelstelling

De gezamenlijke kerken (PKN en RK) te Vianen vertegenwoordigd door de Diaconie PKN en de PCI Vianen namens de RK Kerk te Vianen hebben op 11 juni 2014 een Stichting opgericht genaamd Vianen Helpt Bij Schulden handelend onder de naam SchuldHulpMaatje Vianen Ut.

De Stichting is in het register van Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 60853522.

De doelstelling is om personen te ondersteunen bij financiële problemen in de vorm van budgettering, planning en het geven van adviezen. Dit gebeurt door het inzetten van zogenaamde SchuldHulpMaatjes. Dit zijn getrainde en gekwalificeerde vrijwilligers.

Doelgroepen

De doelgroepen waarop de Stichting zich richt, zijn:

  • Alle inwoners van de Gemeente Vianen die problemen hebben met hun schulden en/of de administratie.

  • Bedrijven in de Gemeente Vianen die last hebben van loonbeslagen van hun medewerkers.

  • Kinderen op scholen aan wie wij voorlichting willen geven, hoe het maken van schulden zijn te voorkomen. Als wij bijtijds de jeugd op de gevaren van de schuldenproblematiek kunnen wijzen, kunnen wellicht probleemgevallen in de toekomst worden voorkomen.

Draagvlak

De plaatselijke Stichting Vianen Helpt Bij Schulden is aangesloten bij de landelijke Vereniging SchuldHulpMaatje gevestigd te Leiden. Daarnaast zijn er intensieve contacten met het Sociaal Team van de gemeente Vianen; werk- en inkomen van Wil Lekstroom te Nieuwegein; Lekstede Wonen en het gemeentebestuur van de Gemeente Vianen.

Doelstelling voor de lange termijn

De doelen op langere termijn zijn als volgt gedefinieerd:

  • De Stichting streeft ernaar een dusdanige naamsbekendheid te verwerven, dat zonder advertenties de medewerkers van de Stichting gevonden kunnen worden. Deze website zal daarbij behulpzaam zijn.

  • Ook bij de bedrijven moet de naam van de Stichting bekend worden, zodat daarmee de contacten ook voor de toekomst gelegd kunnen worden alsmede dat daarmee continuïteit verzekerd wordt.

  • Geheel onafhankelijk van subsidies zal voor de Stichting niet realistisch zijn, met name de financiële bijdrage van de gemeente zal ook op de lange termijn nodig zijn. Overigens steunt het gemeentebestuur van de gemeente Vianen het werk van Schuldhulpmaatje Vianen met raad en daad.