Stichting Vianen Helpt Bij Schulden
handelend onder de naam
SchuldHulpMaatje Vianen Ut


Rots in de branding voor medemens in nood

Bestuur

De Stichting SchulHulpMaatje Vianen Ut kent een stichtingsbestuur. Bewust is gekozen voor een stichting, omdat een stichting geen winstoogmerk kent. De functies van het bestuur en de coördinator zijn momenteel als volgt verdeeld:

Functie Naam E-mail Telefoon
Voorzitter Theo Schouten voorzitter@shmvianen.nl 06-47250484
Secretaresse Agnes Aipassa secretaresse@shmvianen.nl  
Penningmeester Johan van Oort penningmeester@shmvianen.nl 06-51422544
Bestuurslid Liesbeth Stoutenbeek bestuurslid@shmvianen.nl
Coördinator Johan van Oort coördinatorJohanl@shmvianen.nl 06-51422544
Coördinator Jan Geereking coördinatorJan@shmvianen.nl 06-28193703
       

Voor alle vragen over hulpverlening kunt u het beste direct contact opnemen met René Nagtegaal te bereiken via de email of per telefoon

administratie@shmvianen.nl telefonisch onder nummer 06-28193674.

Voor bestuurlijke vragen zijn de voorzitter en de secretaris het beste aanspreekpunt. De penningmeester is belast met alle financiële zaken van de stichting.

Verantwoording

De Stichting is opgericht in 2014 en jaarlijks wordt een financieel verslag opgemaakt. Klik hier voor de financiële verantwoording van dit moment.

Beloningsbeleid

Over de regels van het Beloningsbeleid vindt u hier alle informatie.