Stichting Vianen Helpt Bij Schulden
handelend onder de naam
SchuldHulpMaatje Vianen Ut


Rots in de branding voor medemens in nood

Beloningsbeleid

Voor de Stichting gelden de volgende beloningsregels:

  • Aan de bestuurders en de coördinator van de Stichting Schuldhulpmaatje Vianen wordt geen vergoeding verstrekt in welke vorm van beloning dan ook.

  • Dit geldt eveneens voor de SchuldHulpmaatjes die als vrijwilliger belangeloos optreden.

  • Geen enkel bestuurslid, coördinator of maatje zal dus een beloning voor zijn/haar werkzaamheden ontvangen. Wel is het mogelijk, gemaakte onkosten te declareren. Daarbij gaat het om substantiële kosten die gemaakt moeten worden, voor een goede uitoefening van de functie. Elke vrijwilliger weet, dat met de uitoefening van vrijwilligerswerk kosten zijn gemoeid. Kosten zoals het aanschaffen van een pen, papier, beperkte telefoonkosten e.d. komen veelal voor rekening van de vrijwilliger zelf.

  • Gaat het echter om substantiële bedragen, dan zal het bestuur daarvoor richtlijnen ontwikkelen en publiceren. Het publiceren van die richtlijnen zal pas plaatsvinden, zodra sprake zal zijn van het geven en verstrekken van onkostenvergoedingen.